Občanské, obchodní, trestní právo a ostatní oblasti

 

Zaměřuji se také na další problematiky občanského práva. Nejčastěji se na mě lidé obracejí s těmito problémy:

 • Bezpečný převod nemovitosti včetně advokátní úschovy peněz, dokud není nemovitost přepsána v katastru nemovitostí.
 • Sousedské spory a spory související se spoluvlastnictvím nemovitostí
 • Nájem. Sepis a revize nájemních smluv pro byty i nebytové prostory a řešení sporů plynoucích z nájemního vztahu.
 • Ochrana spotřebitele. Právní pomoc při reklamaci zboží a odstoupení od smlouvy.
 • Sepsáni či pomoc při sepsání závěti. Zastupuji také v dědickém řízení a případných dědických sporech. Zabývám se ale i problematikou vydědění.
 • Řešení nároků zaměstnance vůči zaměstnavateli plynoucí z pracovního poměru a neplatné ukončení pracovního poměru. Zároveň také pomoc při dodržování pracovněprávní agendy zaměstnavatelů.
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení.
 • Finanční potíže. Zastupuji dlužníky i věřitele. Dlužníky provedu nejjednodušší cestou, jak uplatnit svá práva v exekuci včetně komunikace s věřitelem či exekutorem. Věřitelům pomohu vymoci jejich nároky.


Obchodní právo

 • zakládání a likvidace obchodních společností, převody obchodních podílů, zajištění zápisů změn v obchodním rejstříku
 • zastupování společníků a členů statutárních orgánů na valných hromadách.
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení.

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení

Ostatní

 • správní a přestupkové právo
 • související služby (ověřování podpisů, elektronická konverze dokumentů, advokátní úschovy, komunikace s úřady…)
 • právo duševního vlastnictví
 • ústavní právo