Rozvod. Od okamžité úpravy poměrů k dítěti po majetkové vyrovnání

 

Během svého života musíme dělat i nepříjemná rozhodnutí. Jako to o ukončení manželství. Pokud jste se již rozhodli, pomohu vám celý proces absolvovat co nejrychleji. V některých případech je rozvod vyřízen v několika málo krocích. Například nesporný rozvod představuje sepis potřebných listin a dvě jednání před soudem. A pokud manželé nemají nezletilé děti, tak dokonce jen jedno.

 

Rozvody můžeme označit jako sporné a nesporné

Nesporný rozvod. Nastává v případě, že manželství trvá nejméně rok, manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí a jsou schopni se domluvit jak na majetkovém vyrovnání, tak na následné péči o děti. Soud v takovém případě nezkoumá příčiny rozvratu manželství.

Nesporný rozvod provází tyto kroky:

 • sepis dohody o úpravě poměrů k nezletilému dítěti
 • návrh na schválení této dohody soudem
 • ústní jednání před soudem ve věci péče o děti a následné vydání rozsudku
 • sepis dohody o úpravy majetkových poměrů pro dobu po rozvodu
 • návrh na rozvod a ústní jednání před soudem o rozvod manželství
 • vydání rozsudku o rozvodu manželství


Sporný rozvod. Přichází na řadu, když se manželé nedokáží dohodnout na majetkovém vypořádání ani na péči o děti nebo případně na jedné z těchto otázek. Soud v takovém případě zkoumá příčiny rozvratu manželství.

Sporný rozvod provází tyto kroky:

 • návrh k soudu na úpravu poměrů k nezletilému dítěti
 • ústní jednání před soudem (počet jednání záleží na okolnostech případu)
 • rozsudek ve věci péče o nezletilé
 • návrh k soudu na rozvod manželství
 • ústní jednání před soudem ve věci rozvodu a následné vydání rozsudku
 • žaloba o vypořádání společného jmění manželů
 • ústní jednání před soudem (počet jednání záleží na okolnostech případu)
 • vydání rozsudku o vypořádání společného jmění manželů

 

V obou případech nabízím své služby v plném rozsahu. Od sepisu smluv upravujících vztahy mezi manžely, dohody spojené s ukončením manželství včetně celé problematiky péče o nezletilé i zletilé děti a vypořádání společného jmění manželů.

Obšírně se věnuji problematice výživného:

 • mezi rodiči a dětmi
 • mezi manžely
 • mezi rozvedenými manžely
 • mezi neprovdanou matkou a otcem dítěte